Dịch vụ Đo kiểm và Hàn nối cáp quang

Dịch vụ Lắp đặt và sửa chữa mạng cáp quang

Dịch vụ Lắp đặt và Sửa chữa mạng nội bộ

Dịch vụ Lắp đặt và Sửa chữa Camera

Cung cấp gói bảo trì và bảo dưỡng hệ thống mạng