Bút soi lỗi cáp quang 30km, 30MW

650.000

  • Màu sắc: Dây màu vàng
  • Kích thước:
  • ĐVT: Cái