Dây nhảy quang FC/UPC-FC/UPC

48.000

  • Màu sắc: Dây màu vàng
  • Kích thước:
  • ĐVT: Sợi