Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC

42.000

  • Màu sắc: Dây màu vàng
  • Kích thước:
  • ĐVT: Sợi