Rệp nối quang

45.000

  • Màu sắc: Dây màu vàng
  • Kích thước:
  • ĐVT: Cái