Bút soi lỗi cáp quang 5km, 1MW

280.000

  • ĐVT: Cái